mercredi 22 mars 2023
Suivez-nous
‘Ua faanuu hia te haavaraa a te taote Théron i te 27 no me 2022.  

Mahana maha i te 03 no mati 2022 - Aita te haavaraa o te taote Théron i tupu, ua faanuu hia no te tahi taio mahana e atu i te 27 no te avae Mai 2022.

Ua tia atu 60 rahiraa taata no te tururaa i te taote Théron, te mau hoa, te taatiraa paruru no te mau taote, te taatiaa paruru no te mau paruru na reira atoa te mau taatiraa Nunaa A Ti’a, te Reo Mana o te nunaa e te vai atura. Te tumu no te reira faanuuraa, no teie nei taote i faarii hia ai ia hiopoa ia te taote Théron. Teie mai te haapapuraa no roto mai i to na paruru ia Stanley Cross, uiui hia mai e Billy Pan-si.