mercredi 25 mai 2022
Suivez-nous
Faa’a : iriti hia te faaiteiteraa rima'i e tae atu i te 29 no tenuare

Monire i te 17 no tenuare 2022 - I teie poipoi i iriti hia ai te faaiteiteraa rima’i, a te taatiraa Heituitevaianitea e peretiteni hia e Fabiola Tupana. No te maororaa e piti hepetoma. E opani i te mahana maa 29 no tenuare.

10 taatiraa tei faaiteite atu i ta ratou mau tauihaa rima’i, te ete, te taupoo, te mau hei pupu, te tifaifai, te mau pareu peni hia, te turua, te mau tauihaa faanehenehe, te hei arapoa, te mau ahu pareu e te vai atura. Mea nehenehe mau. I roto na hepetoma e piti e rave atoa hia te mau haapiiraa rave rau. Te vai atoa ra te feia tauromi e te mau feia tatau. I teie mahana te iritiraa noa. E haamata te mau haapiiraa i te mahana no ananahi e tae roa atu i te 29 no tenuare. Teie mai te manao o te peretiteni o Fabiola, uiui hia e Tupatiri Jennings.

 Mai te peu, maui rii to outou tino, hinaaro outou e tauromi hia outou, haere noa atu i reira, na papa Eugène e tauromi ia outou, 10 matahiti te tauromi raa. Ohipa au hia te reira e ana. Teie mai tona manao tei tapea hia mai e te pu Te Reo O Tefana.