mercredi 25 mai 2022
Suivez-nous
Faa'a : te tamau noa ra te faaiteite raa o Heituitevaianitea

Mahana maha i te 20 no tenuare 2022 – Te tamau noa ra te taatiraa Heituitevaianitea, tana faaiteite raa rima’i i te peho o te amuitahiraa Faa’a i te rima ve’ave’a mai te hora haere ti’atu i te maha i te taperaa o te mahana e tae atu i te mahana maa i te 29 no tenuare 2022.

Mai te omuaraa o teie faaiteite raa, rahi te fei’a tei tapapa no te haere e farerei i te fei’a rima’i, te fei’a taurumi, te fei’a tatau e tere ato’a no te mata’ita’i e muri mai e ho’o roa te mau tao’a horo’a. I te mau mahana ato’a e faatupu hia te tahi mau faanahoraa no te haapiipii na hea e hamani te mau ‘ete, te nira raa i te mau vehi turu’a, e i teie mahana, ua haapii hia na hea e haamani i te mau tape’a rima? Haapiipii raa tei rave hia mai te hora iva e te afa e tae atu i te hora ahuru ma hoe e te afa i te avatea. Teie mai te manao no roto mai te peretiteni o te taatiraa, Fabiola Tupana, uiui hia e Tupatiri Jennings.

Mai te peu, maiuiui rii to outou tino, hinaaro outou ia tauromi hia outou, te vai nei o papa Eugene raua Marama, te tiai maira ia outou. Teie mai te manao o Marama tei tapea hia mai.