mercredi 25 mai 2022
Suivez-nous
Faaiteite raa rima'i i Faa'a ae ra.

Mahana pae i te 21 no tenuare 2022 -  I te pae no te rima'i, i roto i te aua no te fare oire no Faa'a i roto i te peho rima'i, te vai nei teie  faaiteiteraa a te taatiraa "Heituitevaianitea" no te maororaa e piti hepetoma e hope atu ia i te mahana maa 29 no tenuare.

10 mau taatiraa tei faaiteite atu i ta ratou mau tauihaa rima'i, te 'ete, te taupoo, te mau hei pupu, te tifaifai, te mau pareu peni hia, te turua, te mau tauihaa faanehenehe, te huru o te mau tauihaa. E rave atoa hia te mau haapiiraa rave rau mai te hora 9h30 e tae atu i te hora 11h30. I teie mahana te haapiipiiraa no te tapuraa te tifaifai no te tamarii. Teie mai te manao o Hine, tamarii huahine e faaea nei i Papenoo tei haere atu e haapiipii ia na, uiui hia e Tupatiri Jennnings.