mercredi 25 mai 2022
Suivez-nous
Tarimaraa te parau faauaraa no te tauturu ia Air Tahiti Nui

Mahana piti i te 07 no titema 2021 - No te tauturu raa i te taiete Air Tahiti Nui, na roto i te mau fifi tana e faareirei nei i te tovi 19, haamata mai i te matahiti 2020.

Ua rave te hau fenua te faaotiraa, i te horoa raa te tauturu moni 1 miria 100 mirioni farane no te apee raa i teie taiete i roto i ta na opuaraa haamahuta raa no te matahiti 2021-2025. Te reira ohipa raa i roto na 5 tuhaa. Te apee raa te mau faature raa totiare,faaiti raa te moni rave ohipa I nia 5%, faaohipa hia i te matahiti 2020 e haere roa atu i te 31 no titema 2023. Te haamatai raa te faufaa e roaa mai na roto te hoo raa te mau ravea, te pae no te parahiraa, te maa. Horoa raa te faanahoraa maitai te hooraa na roto i te niuniu. Faaiti raa te haamauaraa i nia te maa, faarahiraa te hoturaa o te feia rave ohipa i raro e te feia rave ohipa e rere atu i nia te mau manureva. I nanahi nei te tupu raa te tarima raa te parau faaauraa i roto pu i te hau fenua, tia hia atu i te peretiteni Edouard Fritch e te faatere hau no te faufaa e te faatere o Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin. Ravea no te paruru raa i ta tatou taiete e te paruru atoa raa i na 900 rahi raa rave ohipa. Teie mai te manao o te peretiteni o te hau fenua Edouart Fritch, uiui hia e Tupatiri Jennings.