mercredi 22 mars 2023
Suivez-nous
DB Tahiti : ananahi e iriti hia te faaiteiteraa « Salon de l’habitat »

Mahana toru i te 23 no mati 2022 - I teie mahana maha 24 e tae atu i te tapati 27 no mati e tupu ai te faaiteiteraa parau hia “Salon de l’habitat”.

Te mau ohipa no te fare mai te tahua e tae roa atu i te punu fare, tae noa atu te mau opani, te mau haamaramarama e te mau tauihaa fare e te mau faaneheneheraa, fanaho hia mai e te taiete DB tahiti aratai hia mai e Jennifer Pontini. 120 mau taiete e faaiteite atu ta ratou mau tauihaa, te huru o te mau ohipa no te fare. Te mau faaneheneheraa, te mau raveraa api, te mau mori, te mau tauihaa no te fare pape, no te tamaaraa, no te mau piha i roto i te fare, i rapae i te fare. Aita e faahepo faahou hia te tavaha e te parau patiaraa arai. Teie mai te tahi manao o Heima, ti’a rauti i te reira faaiteiteraa, uiui hia e Tupatiri Jennings.