mercredi 25 mai 2022
Suivez-nous
Arue : Teura Iriti te hora nei tavana

Mahana piti i te 18 no tenuare 2022 - I nanahi nei, ua tupu te vauvauraa manao no roto mai i te tapura Arue ia Papaoa aratai hia e Iriti Teura no te maitiraa i te 30 no tenuare e te 6 no fepuare 2022.

No te faaiteraa mai te mau mero i nia i tana tapura e te mau opuaraa ta ratou e rave atu, mai te peu e horoa a te pae au rahi o te huiraatira o to ratou tiaturiraa. Faahamanao raa i te maitiraa no te matahiti 2020 i te piti o te hatuaraa, te reo maiti i roaa hia ia Teura Iriti 1846 reo (47,33%) e te reo maiti i noaa ia Philip Schyle 1767 reo (45,31%) e te tapura o Tepuanui Snow tei nia i te 287 reo (7,36%). 79 reo tei faataa ra ia Teura e ia Philip Schyle. E 8 taata api tei faao hia i roto i tana tapura. Te mau tapura ta ratou e rave atu, te parau no te arutai mareva, faaaiti raa i te pehu, faaotiraa te haamaaroraa pape, faapiraa te tereraa pape ma, o te hoe atoa faaheporaa no roto mai i te pu e tiaau nei i te faufaa CTC, ia oti te reira i te 31 no atopa 2024. Tapea atoa ratou i te mahana piti, ei mahana faarii raa te huiraatira, na reira atoa te parau no te Drive. Teie mai tona manao, uiui hia e Tupatiri Jennnings na roto i te rave’a o te niuniu parauparau.

Na reira atoa te parau no te pape, horoa raa te pape ma na te huiraatira, te tatae raa te mau auri. Teie mai a tona manao tei tapea hia mai.

I napo ra, ta ratou rururaa ti arahiri i roto i te aroa no to Raromatai, e teie po i Papaoa ratou i roto i te aroa no te mau Nuuhiva.