lundi 24 janvier 2022
Suivez-nous
Covid-19 : hepetoma hope'a hau atu i te opani i te patia arai i te peretiteniraa

Mahana toru i te 12 no tenuare 2022 - I nanahi ra hau atu 600 mau tataa tei haere atu e patia ia ratou I raro ae i te fare ie no te peretiteni raa o te hau fenua. Te rahi raa o ratou tei pii faahou hia (rappel) no te toruraa o te taime. 

No teie tirotiro Omicron, aita te piti o te patiaraa e puai faahou no te parururaa, no reira e titau hia ai i te toru o te patiaraa. Rave rahi atoa tei haere atu no te patiaraa matamua, faaheporaa no roto mai i te mau fare mai, no roto mai I te tauraa manureva, no roto mai te mau tereraa pahi e te vai atura. Aita anae ta oe parau patiaraa (QR code ) eita oe e faarii hia ia haere i te fare mai. Te vai ra vetahi tei nia ratou i te maha o te patiaraa, no te mea e mai maoro to ratou, no te parururaa ia ratou. Teie mai te manao o Ponia tane, uiui hia ananahi raa e Tupatiri Jennings.

No claudine no Punaauia, titau hia mai oia no te toruraa o te patiaraa, no te mea aita e patia raa i Punaauia i nanahi ra i haere roa mai ai oia e tana tane i te peretiteniraa. Teie mai tona manao tei tapea hia mai.