lundi 24 janvier 2022
Suivez-nous
Pu’ohuraa i ni’a i te aveave Omicron, titauhia tatou e paruru ia tatou

Mahana maha i te 13 no tenuare 2022  -  4)I te pae no te ea : I nanahi nei, ua tupu te vauvau raa manao i te peretiteniraa o te hau fenua no roto mai i te paepae o te tovi e aratai hia e te Taote Mallet, turu hia atu e Ponia Daniel, Manutea Gay e ia Romain.

No te faaite raa mai te puohuraa o te tereraa o teie tovi no te hepetoma ta tatou tere mai na. I nia i teie tovi 19 , 127 taata no te fenua nei tei roaa hia teie tirotiro, 247 taata tei tae mai i to tatou fenua tei roaa hia teie tirotiro. I nia 4997 ratere i tae mai i te hepetoma mairi ra, 4,9% tei roaa hia teie tirotiro. E te rahi raa i roto i teie mau feia i roaa hia i te tirotiro tovi 95% o te tirotiro aveave Omicron ia. I roto i te hio raa te maraa noa atura teie numera. Ite atoa hia i Bora-Bora (7), Moorea (5), Raiatea (4), Tahaa (1), Rairoa (1), Nukuhiva (2). Te haapapu faahou ra te paepae no te tovi, teie tirotiro Omicron eita oia te mea fifi roa, mea pee roa ra. Teie mai te haapapuraa no roto mai ia ponia Daniel, uiui hia e Tupatiri Jennnings.

No te parururaa eiaha teie mau tirotiro  ia parare  roa io tatou, te piiraa ia opanipani teie mau taata te patia hia tei roaa hia teie tirotiro 7 mahana, no te feia aita i patia hia tei roaa hia teie mau tirotiro ia opanipani ia na 10 mahana. No te mau tamarii haapiiraa tei roaa hia teie tirotiro opanipani ia na 7 mahana. No te mau taata e tae mai nei i te fenua nei titau hia oia te parau haapapuraa hiopoaraa « antigénique » 24 hora mua noa mai tona tere. Ani atoa hia te hiopoaraa PCR 2 mahana ia tae mai oia. Teie mai a te manao o Danial Ponia tei tapea hia mai.