mercredi 25 mai 2022
Suivez-nous
ARASS : vauvauraa manao i ni'a i te pu'ohuraa o te mau hiopoaraa tei rave hia i roto i te mau taiete

Mahana pae i te 21 no tenuare 2022 - I teie poipoi, i te fare o te peretiteniraa o te fenua, ua tupu te vauvauraa manao no roto mai i te tomite tuatapaparaa  paru hia te “ARASS” peretiteni hia ra o Pierre Frebault. 

No te horoa raa tana puohuraa i nia i te mau hiopoaraa i rave hia i roto i te mau taiete tei faahepo hia no te patiaraa arai, te toe rii ra te feia rave ohipa aita a e patia atura ia ratou. Teie mai te haapapuraa no roto mai ia Pierre Frebault, peretiteni no te tomite “ARASS”.