vendredi 21 juin 2024
Suivez-nous
Te huru o te reva : tau ua

Mahana toru i te 19 no tenuare - Mai ta tatou e ite ra, i te omuaraa o teie matahiti, to te ua topa noa raa i nia i te tino o te fenua nei, na reira atoa i te pae Raromata'i ma, Tuamotu ma, Henua Enana ma e Tuhaa pae ma. 

Tei roto hoa tatou i te tau ua, mai te mau matahiti atoa. Te mea noa ia ite tatou te reira, e ia paruru ia tatou, to tatou mau utuafare. No te peretiteni o te taatiraa "Haururu", Yves Doudoute, aita oia e maere ra. Teie mai tona manao, uiui hia e Tupatiri Jennings.

Te haapapu atoa ra oia, ia ite tatou to tatou parau, te aai o to tatou fenua, ia piri tatou i to tatou fenua, ia ai i to tatou aai, ia ai faahou tatou i te mau parau paari ta te mau tupuna i horoa mai. Teie mai a tona manao tei tapea hia mai.