mardi 21 mai 2024
Suivez-nous
Salon de Noël : te ani te fei'a faaiteiteraa ia tatara hia te "pass sanitaire"

Mahana pae i te 17 no titema 2021 - Te faaiteite raa i Mamao , parau hia « Salon de NOEL », tei haamata hia mai i te hepetoma mairi ae nei, o te hope atu i te 24 no titema 2021.

Piri atu 100 feia faaiteite atu, te mau tauihaa noa te tamarii, te ahu, te poe, te mau tauihaa rima i no te fenua enana, te été, te taupoo, te mau taoa faanehenehe, te maru roi, te mau niuniu, te tauihaa no te fare.Te vai atoa te mau hauti raa e nehenehe oe e faanao atu te mau o huru rau. Te faareirei nei teie faaiteite raa te fifi no te mau hoani, no te mea titau hia te mau tareta tauira no te ea. Ua faareirei atu ratou te tomitera teitei no te horoa atu te hoe rata no te aniraa ia faaore hia te tareta tauira no te ea, e te tiai nei ratou ia pahono hia mai ta ratou mau aniraa. Teie mai te tahi manao, uiui hia e Heima, ti'a rauti no te taiete DB Tahiti.