vendredi 21 juin 2024
Suivez-nous
Faa'a : 'ia vai ara noa tatou i ni'a i te arati'a

Mahana toru i te 22 no titema 2021 - Te tahi tumu parau ta’a’ē : Ho’e ati purumu tei tupu i teie po’ipo’i i mua te faretoa Volvo i Pamatai.

E toru pere’o’ o tei u, tera ra e piti i roto ia ratou e mea huru fifi roaa’e. Pepe ri’i noa ratou, ‘e’ere i te mea fifi roa , ua uta hia ratou i te fare mai ,tei roto ra ratou i te rima o te taote i teie nei.Mea nahea te tupu raa , teie mai te manao o te hoe i roto i teie ati poromu, uiui hia e Tupatiri Jennings.

Te tahi noa poro’ira’a no tatou : Te piri mai ra te mau ‘oro’a. ‘A tere maru ‘e ‘a ha’apa’o maita’i i ni’a i te purumu.