dimanche 14 avril 2024
Suivez-nous
​Vairao : inapo, tupu atu i te hoe ati arati'a i te pae no IFREMER

Monire i te 27 no titema 2021 -  Inapo ra, ‘ua tupu te tahi ‘ati purumu i Vairao. ‘Ua ū te ho’e pere’o’o i ni’a i te ho’e pou uira.

‘Ua topa roa teie pou. ‘Ua fa’aru’e roa mai ho’e ta’ata. Ta’ata matau hia e te mau fare ‘arearea ra’a ‘e te u’i hou no Porinetia no te mea ho’i e ta’ata fa’aarearea i te pae no te ‘upa’upa parauhia « Dj ». ‘O Dj Dmone ia tona i’oa. Teie mai te mau ha’apapura’a no roto mai te tavana no Vairao, Jonathan Tarihaa, uiui hia e Te Reo O Tefana.