mardi 23 avril 2024
Suivez-nous
Opuaraa Wan : te pato’i nei te mau taatiraa no te arutaimareva

Mahana piti i te 28 no titema 2021 - I teie poipoi, ua niuniu hia atu te hoe taata tumu no Moorea no te aparau i nia i te tahi opuaraa rarahi ta te pupu Wan e fa’anaho i Temae.

Rave rahi mau taatira’a no te arutai mareva tei pato’i ra i teie opuaraa e te vai ra te tahi mau taatiraa tei horo i te tiripuna, tera ra, aita ta ratou mau aniraa i faarii hia. E mea rahi te mau tumu ratou i patoi ai te reira opuaraa. E teie mai ia te manao o Raihiti Pater tei haruharu hia mai e te pu te Reo O Tefana.