dimanche 14 avril 2024
Suivez-nous
Ua haafetia faahou hia o Henriette Kamia

Monire i te 10 no tenuare 2022 - Te mahana pae mairi ae nei, faafetia hia Henriette Kamia, peretiteni no te taatiraa Huma Mero e no te amuitahiraa te Niu o te Huma i te fetia hanahana e te Tomitera teitei. 

Ite hia i roto i te tautururaa te taata huma mai te matahiti 1987 ra, tona mau raa mai i teie mau tiaraa. Te fa o teie mau taatiraa, tauturu raa i te pae no te nohoraa, faafariuraa i roto te hoe tau haapiiraa, tauturu raa ia roaa ta ratou ohipa, no te faaohieraa i te pae no te utaraa. Faafetia hia na oia e piti taime i te matahiti 2010 e te matahiti 2013. Rave rahi mau matahiti tona haa noa raa no te tauiraa te mau faanahoraa e ia ite atoa hia mai to ratou parau. Ua ite hia te oaoa raa i roto i te mau taatiraa atoa. Teie mai te manao o Diego, uiui hia e Tupatiri Jennings.