mardi 21 mai 2024
Suivez-nous
Papa'i to 'oe reo

Pehepehe tei o tei hapono hia mai e Moana a Tapea, ta matou ato'a ia e haamauruuru atu nei. No reira, a papa'i ana'e to tatou parau, i vai noa oia i ni'a i to na ti'araa.