mardi 23 avril 2024
Suivez-nous
SCCA : tauturu e paturu papu no te mau taiete taviri hoho’a o te fenua nei

Mahana pae i te 23 no tetepa 2022 - Ananahi nei, te faatereraa i te pae no te tereraa faufaa numera tei faaite ta na puohuraa no te mau faanahoraa tauturu no te haamouraa te pataraahohoa, taviriraa hohoa. 

Haamou hia te faanahoraa tauturu i te matahiti 2007. Te fa no te reira mau ohiparaa  no te tatararaa te reira tuhaa pataraa hohoa. Hio hia mai te puohuraa no te matahiti 2014 e tae atu i te matahiti 2021. I nia e 7 matahiti, 297 mau puta (dossier) no roto mai 60 mau taiete no te fenua tei tauturu hia. 3 000 taviriraa ta ratou i rave, te clips, te mau hohoa faatia aamu, te mau hohoa no te mau vahi tei haapuroro hia i te fenua nei e i te ao nei. Te moni tei horoa hia 836 117 346 farane i nia i te haamauaraa papu 1 miria 800 mirioni farane. Mai te matahiti 2021 ra tauturu hia a 36 mau “dossier” i nia i te faito moni 129 mirioni farane. Tei roto atoa te taiete a André Vohi oia hoi Vohi Production, e 6 matahiti oia i roto i te parau no te taviriraa hohoa teie mai to na manao, uiui hia mai e Billy Pan-si.